På jakt etter Eurofins-spiriten

Eurofins har mer enn 45.000 ansatte og er verdensledende innen analysetjenester - «Testing for life».

I løpet av de siste 20 årene har vi vært et av de raskest voksende selskapene i verden grunnet teknologisk innovasjon og utvikling av våre tjenester. Vi er nå en global markedsleder av analyser innen miljø, næringsmidler, legemidler og kosmetikk samt innen agrovitenskap (CRO/Contract Research Organisation). Vi er også blant verdens markedsledere i avansert materialvitenskap, genomikk, rettsmedisin, forbrukerprodukter og kliniske tester.

Eurofins er opptatt av gode prestasjoner basert på ansattes evner og ferdigheter. De ansatte har myndighet til å ta selvstendige beslutninger og suksess belønnes med mulighet for raskt avansement. Vårt mål er å legge til rette for at den enkelte kan utvikle seg til den beste utgaven av seg selv, gjennom å gi god støtte og gode utviklingsmuligheter gjennom karrieren.

Vil du vite mer om Eurofins se vår 30-års jubileumsbrosjyre (på engelsk, publisert oktober 2017).

 

Hva du kan forvente: Vi er en åpen og transparent organisasjon og har tro på at dette er viktige kvaliteter som også skal skinne gjennom når vi rekrutterer. Vi tilstreber derfor å tilpasse en så tydelig og klar kommunikasjon som mulig underveis i prosessen.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til et førstegangsintervju. Der vil du få anledning til å presentere deg selv, fortelle hva du kan tilføre oss samt få høre mer om hva vi kan tilby deg. Avhengig av stilling vil du også kunne bli spurt om å utføre stillingsrelevante tester og oppgaver.

For kandidater som går videre i prosessen vil det bli gjennomført et annengangsintervju. Her vil vi se nærmere på den aktuelle jobben samt gå dypere inn på din bakgrunn, dine evner og hva som er viktig for deg. I denne fasen kan det bli aktuelt med relevante evne- og/eller personlighetstester.

Vi ønsker søknader fra talentfulle, engasjerte og dedikerte mennesker, med et bredt spekter av ulike bakgrunner, hjertelig velkommen.

Våre ulike stillingskategorier

Lederstillinger Les mer Lukk

Lederstillinger. Stillinger med fullt resultatansvar for en bedrift, en enhet eller en produksjonsavdeling. Det innebærer stor grad av selvstendighet og mulighet for å påvirke resultatene. Passer for deg som liker å få det beste ut av andre, hvor du kan imponere kundene samt bidra til vekst og videreutvikling for Eurofins i et marked i stadig endring.

Laboratoriearbeid Les mer Lukk

Laboratoriearbeid. Jobbmuligheter i våre laboratorier passer for deg som er innstilt på å stå på for vitenskap og innovasjon – gjennom å utføre analyser for en tryggere og sunnere verden. Til det trenger vi dyktige og dedikerte laboranter og analytikere som brenner for faget og har en solid faglig plattform.

Forretningsstøtte Les mer Lukk

Finans, IT og forretningsstøtte. Vårt nettverk av laboratorier er knyttet sammen gjennom solide felles funksjoner - fra finans til HR og IT. Dette er helt nødvendig ekspertise som danner ryggraden for bedriftens aktiviteter og til det trenger vi deg som kan bidra til at virksomheten fortsetter å utvikle seg og ekspanderer videre.

Salg og kundeservice Les mer Lukk

Salg, markedsføring og kundeservice. Suksessen vår er bygget på å levere gode resultater, møte kundenes forventninger samt holde tritt med behovene som oppstår i en verden i endring. Da trenger vi deg som evner å formidle fagkunnskap, alt hva våre laboratorier kan tilby og som trives med å bygge videre på de gode relasjonene vi har til våre kunder.

Heltid Les mer Lukk

Heltid. Da vår virksomhet er i stadig vekst og endring, vil vi ha bruk for talentfulle, ambisiøse og dedikerte mennesker som kan bidra til å nå våre mål. Våre fulltidsstillinger gir spennende muligheter.

Deltid Les mer Lukk

Deltid. Da vi har et bredt spekter av kunder som har ulike behov til leveranser samt tidvis store sesongvariasjoner, trenger vi dyktige mennesker som ønsker en større grad av fleksibilitet. Vi har derfor behov for ansatte som vil jobbe sesongbasert, i helg og på ettermiddag/ kveld.

Noen aktuelle stillinger

Food & Feed TestingNæringsmidler til å stole på

Vi er verdens ledende laboratoriekonsern for testing av næringsmidler og fôr. Hvert år gjennomfører vi mer enn 400 millioner analyser som aktivt tester om maten du spiser er trygg, sporbar og ren. Enten du lager mat hjemme eller spiser ute, enten du har allergier eller må følge spesielle diettkrav – våre tester sørger for forsikringen du trenger om at maten du spiser er trygg, ekte og korrekt merket. 

Agro TestingFôr og mat til verden

Våre forskere innen agro-segmentet samler inn riktig informasjon, gjennomfører innovative analyser og sørger for klar innsikt i jordsmonn og avlingskvalitet, bestøvning, næringsverdi og matsikkerhet samt hjelper til å sikre optimal avlingsproduksjon. Fra åker til forskningsanlegg, fra oppdrettsanlegg til biogassanlegg – Eurofins hjelper til med å finne svarene for å skaffe fôr og mat til verden samtidig som vi tar vare på miljøet.

Environment TestingBeskytter jordkloden

Luften vi puster, vannet vi drikker, jorden som vi er helt avhengig av for å opprettholde livet... Våre markedsledende tester hjelper et bredt spekter av selskaper, frivillige organisasjoner og myndigheter å sikre at knappe ressurser blir tatt vare på og sikret på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner. Vi er nummer en i verden på miljøtesting og bidrar hver dag til å gjøre planeten tryggere.

BioPharma ServicesBiovitenskap verner om livet

Dramatiske gjennombrudd i biofarmakologisk forskning gjør det nå mulig å bekjempe livstruende sykdommer ved å bruke selve livets byggesteiner så som gener og stamceller. Vårt bidrag er å levere innovative, nye måter å teste sikkerheten og effektiviteten til disse potensielt revolusjonerende medisinske nyvinningene på. Vi støtter kundene våre på hvert trinn av den komplekse og regulatorisk styrte stien til utvikling av nye medikamenter - fra tidlig screening til sammensatt virkning, fra ansvar for oppdagelsesprosessen frem til endelig klinisk testing, biofarmasøytisk produkttesting og prosjektledelse. Vi er en førsteklasses Contract Research Organization (CRO) og arbeider for åtte av de ti største farmasøytiske selskaper i verden.

Clinical DiagnosticsRedefinering av diagnoser

Testing innen klinisk diagnostikk er en nøkkelfaktor i 60-70% av medisinske beslutninger. Våre innovative tester hjelper klinikere til å gjøre de absolutt beste beslutningene for å forbedre resultatet for pasientene. De baner også vei for personalisert medisinering basert på pasientens individuelle genetiske profil og stoffskifte. Samtidig trygger de personer som er genetisk disponert for enkelte sykdommer eller sørger for å støtte kvinner gjennom svangerskapet med innovative og ikke-invasive tester før fødselen.

Agroscience ServicesBygger tillit til agrovitenskap

Vitenskapen arbeider konstant for å finne nye måter å skaffe mat til flere mennesker på, samtidig som planetens begrensede ressurser blir tatt vare på. Forskerne i vår avdeling for agrovitenskap foretar felt- og laboratoriestudier for å fastsette sikkerhet og effektivitet når det gjelder nye kjemikalier innen landbruk og nye avlingsvarianter. Slik bidrar de til å skaffe mat til en økende verdensbefolkning, samtidig som de trygger sikkerheten for arbeidere, konsumenter og miljøet.

Genomic ServicesLeder an innen genomikk

DNA-sekvensering, DNA-syntese, DNA-genotyping og genuttrykksanalyser hjelper menneskene til å gjøre store sprang på tvers av mange bransjer – fra medisinsk diagnose til matproduksjon. Vi er verdensledende og pionerer på dette området, noe som gjør at våre forskere er i front når det kommer til vitenskapelige gjennombrudd.

Forensic ServicesRettsmedisinsk ekspertise

Våre toppmoderne laboratorier for rettsmedisinsk genetikk og toksikologi sørger for å skape vitenskapelig klarhet når det trengs mest, enten det er for å avgjøre private farskapssaker eller hjelpe politiet til å løse kriminelle forbrytelser. Våre team av internasjonalt anerkjente forskere stiller som ekspertvitner i retten og arbeider tett sammen med politi, advokater, industri og private klienter.

Consumer Product TestingProdukter du kan være trygg på

Hvordan kan produktdesignere, produsenter, distributører, forhandlere og konsumenter være trygge på at produktene vi bruker hver dag møter standardkravene til kvalitet og sikkerhet? Svaret er gjennom streng testing, sertifisering og konsultasjon. Vi leverer slike tjenester til hundrevis av forskjellige reguleringsregimer over hele verden for å sikre godkjente produkter i en tryggere verden.

Materials & EngineeringBidrar til revolusjon av "supermaterialer"

Det er spennende tider når det gjelder vitenskap om materialer. Fremskritt innen vitenskap og teknologi, fra syntetiske biomaterialer til nanoteknologi, har skapt nye “supermaterialer” med et potensial til å endre verden. Eurofins EAG Laboratories ligger i front av denne revolusjonen og sørger for vitenskapelig ekspertise og analyseteknikker som støtter selskaper i alle faser av produktets livssyklus, fra FOU til produksjon.

TechnologiesUtvikling av morgendagens testteknologi

Gjennom Eurofins Technologies har vi tatt vår forpliktelse om "Testing for life" til neste nivå. Eurofins Technologies er en rasktvoksende tilbyder av diagnostiske testsett og forbruksartikler for laboratorier som hjelper offentlige og industrielle laboratorier til å gjøre sine egne raske, pålitelige og kostnadseffektive tester av matpatogener, allergener og andre toksiner.

Cosmetics TestingHudpleie som utgjør en forskjell

Huden er menneskekroppens største organ. Det er derfor vesentlig at såpene, kremene og kosmetikken som vi bruker hver dag, er strengt testet for å være sikre på at de er trygge, effektive og godkjente. Våre laboratorier samarbeider med forhandlere og kosmetikkprodusenter gjennom hele produktets livssyklus. Fra råmaterialer til det ferdige produktet står på baderomshyllen. Slik kan sluttforbrukerne være trygge på at kosmetikken de elsker har bestått de høyeste teststandardene.

Er du en visjonær leder og entreprenør - eller drømmer du om å bli en?

Hvor de med ekstraordinære evner og gründertalenter møter likesinnede som presterer høyt. Hvor Eurofins-fellesskapet lar talent blomstre. Hvor det ekstraordinære skjer.

Vi er stolte av merittlisten vår når det gjelder å gi næring til gründertalenter. Takket være uavhengigheten som Eurofins legger opp til har våre dyktige ledere på laboratorier rundt om i verden, oppnådd ekstraordinære resultater ved å oppfylle både sitt eget og sine teams potensiale. På bare 30 år har vi bygget opp et ledende globalt nettverk av hundrevis av store moderne laboratorier, hvor flere er toppmoderne og helt nyutviklede, for å møte et voksende kundebehov. Vi har nå erfaringene, ressursene og kunnskapen til å dyrke frem oppstartsbedrifter hvor som helst i verden. Har du lysten og ambisjonene til å ta spranget på egen hånd og sette ditt fotavtrykk i verden? Er du klar til å bruke din lidenskap og dedikasjon til å få bedriften til å vokse, optimalisere tjenestene vi tilbyr og glede våre kunder? 

Dette er en mulighet til å teste deg selv opp mot de beste i verden – med støtte og back-up fra dem som har gjort det før. Det er en karriere helt utenom det vanlige med tilhørende belønning om du lykkes.

Velkommen til Eurofins nettverk for entreprenører: åpne opp for det ekstraordinære i deg!

Life at Eurofins

Eurofins er annerledes. Og vi synes at annerledes er bra. Vi gjør ikke «business as usual» – vi streber alltid mot noe bedre. Våre ansatte er annerledes også: Dersom du er lidenskapelig engasjert i arbeidet ditt, fokusert på resultater og inspirert av at ditt bidrag skal hjelpe til å gjøre verden til et tryggere sted - da har du funnet «flokken» din.

Finn ut mer om livet i Eurofins.

Life at Eurofins

Vår karrierefilosofi

Livet her er annerledes. Vi tvinger ingen inn i en strengt strukturert karrierestige. I stedet skaper vi et miljø hvor du kan gjøre dine egne beslutninger og ta på deg mer ansvar mens du viser hva du kan, slik at du kan utvikle deg og avansere naturlig og raskt. Vi oppmuntrer uavhengige tenkere som utfordrer status quo og som aldri aksepterer markedets og selskapets «vanlige måte å gjøre tingene på». Vi ønsker de som kan finne smartere måter vi kan levere ypperlige resultater på - hver dag. Uavhengig betyr imidlertid ikke alene. I alle våre land drar vi lasset sammen som et team fordi vi forstår at vi er sterkere og smartere sammen. Vi er fremfor alt opptatt av å skape et miljø for å kunne prestere på et høyt nivå. Vi vil forfremme mennesker basert på talent og resultater. Og gi mulighet for å skape en enestående internasjonal karriere.

Life at Eurofins

Læring og utvikling

Vi ønsker at du skal sette høye krav til deg selv og bli løpende utfordret og stimulert av arbeidet ditt. Vi oppmuntrer til å «lære gjennom å gjøre» fordi vi tror at det er den mest naturlige og effektive måten å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap på. Ved å trekke på talentene og erfaringen til våre ledere, får du muligheten til å utvikle deg i ditt eget tempo og møte dine egne høye krav ved å gjøre en jobb du elsker. Med moderne verktøy for e-læring, trekker Eurofins Academy sammen Eurofins’ kollektive kunnskap og lar deg utvikle deg og kompetansen din, slik at du kan oppnå alle dine profesjonelle og personlige mål. Det å lære og utvikle deg hver dag er en sjanse til å få brukt ditt fulle potensial og være ditt mest ekstraordinære jeg. 

Life at Eurofins

Talentprogram

Talentprogrammet vårt er unikt, laget for å utfordre deg og hjelpe deg å oppfylle ambisjonene dine. Dette er et enestående toårig treningsprogram for unge ledere - og potensielle ledere. Programmet kombinerer den nyeste forretningstankegangen fra akademikere ved ledende handelshøyskoler med den bransjespesifikke innsikten til våre toppledere. Dersom du hungrer etter å bli eksponert for reelle forretningssaker og få muligheten til å knytte relasjoner til andre talenter med stort potensiale på tvers av konsernet, så er talentprogrammet noe for deg. Det vil kunne sette deg på sporet av å drive din egen virksomhet innen Eurofins.  

Life at Eurofins

Studenter og nyutdannede

Med store avgjørelser, kommer store muligheter - og å starte en karriere etter endt utdanning er nettopp det. Eurofins er ute etter å inspirere, utfordre og ansette de skarpeste unge talentene rundt om i verden.

Vi er et ledende vitenskapsselskap, men vi ser ikke bare etter forskere. For å opprettholde våre resultater, som er i verdensklasse, og fortsette vårt arbeid med å gjøre planeten vår sunn og trygg, ser vi etter studenter og nyutdannede fra forskjellige fagområder, fra vitenskap og ingeniørfag, til finans, IT, HR og kommunikasjon, for både internship og faste fulltidsstillinger.

Utmerkede akademiske resultater er viktig, men vi ønsker også kandidater med en gründerånd, en lidenskap for å lære og et konstant ønske om å forbedre seg.

Kick-start en internasjonal karriere med meningsfulle prosjekter og muligheter for deg med lederambisjoner!

                                                
 

"Arbeidet utfordrer meg hver dag og jeg lærer kontinuerlig. Mine daglige oppgaver - fra å sikre effektive operasjonsprosesser til å optimalisere analytiske metoder - lar meg ikke bare foredle mine ferdigheter og forbedre mine evner, men også for å oppfylle mine ambisjoner. Jeg begynte karrieren min i Eurofins som en del av Extraction Department, og har siden blitt forfremmet til Micro Organic Contamination Department."

 

ARUNA ROSIEK Chemical Analyst (Micro Organic Contamination Department)
Eurofins Omegam Environment Testing, Netherlands

"Et råd til en potensiell «ung leder» i Eurofins må være at du må ha ambisjoner og være villig til å arbeide hardt, men dersom du er villig til å arbeide hardt vil resultatene dine bli belønnet.”

JAVIER SANCHEZ SAURA Investor Relations Associate, Eurofins Group, Belgium

 
 

"En som vil gjøre karriere raskt, ønsker å få fantastiske muligheter og som ikke er redd for å ta risiko bør definitivt søke hos Eurofins."

SARAH THEVENET Regional Director Australia New Zealand, Eurofins Group, Australia

Vitenskap som har påvirket

Et utvalg av våre mest oppsiktsvekkende innovasjoner

Vitenskapen stopper aldri og det gjør heller ikke vi. Etter at selskapet ble etablert i 1987, har Eurofins bidratt betydelig til vitenskapsutviklingen og «Testing for life».

Spesialister ved Eurofins-laboratorier over hele verden har gjort oppdagelser i et utall sektorer, fra nærings- og legemidler til rettsmedisin og testing av dioksiner. Noen av analysene våre er komplekse og krever årevis med intens forskning og pågående utvikling. På andre områder har vi over natten respondert på globale helsekriser.

Uansett hvor vi er og hvor lang tid det tar – arbeidet vårt bidrar til å gjøre livet tryggere!

Last ned vår brosjyre om våre vitenskapelige innovasjoner (på engelsk) 

Klarhet og tillit til næringskjeden

Kriser innen matsikkerhet, fra kugalskap til den europeiske hestekjøttskandalen, har rystet matvareindustrien. Konsumenter krever med rette tryggere matvarer og pålitelig informasjon om kilder og produksjonsprosesser. Som verdens første brukte Eurofins’ TAG-teknologi, det vil si genetiske fingeravtrykk, for å identifisere det enkelte kveg individuelt gjennom hele næringskjeden. I tillegg ble hver part av dyret som ble solgt til kunden, genetisk testet mot en profil av et dyr som tidligere hadde blitt testet mot kugalskap (BSE). En annen utvikling fra Eurofins er identifikasjon av dyr med DNA-chips. Her brukes mitokondrielle DNA-sekvenser for å gjøre det mulig, i en enkelt test, å identifisere nøyaktig 21 spesifikke dyrearter i matvareprodukter, inkludert gris, kylling, kanin, katt, sau og geit, samt hest.

Beskytte transplantasjonspasienter og redde liv

Kirurger over hele verden utfører årlig mer enn 100.000 vellykkede organtransplantasjoner. Hjerte, lunge, lever og nyrer blir transplantert, noe som berger og endrer livet for tusener av pasienter. Risikoen for infeksjon og organavvisning betyr imidlertid at kampen for å bli frisk starter umiddelbart – selv uheldige reaksjoner på anti-avvisende medikamenter kan hindre pasienten i å bli frisk. Eurofins Viracors' banebrytende arbeid innen immuncellearbeid med ImmuKnow®-analyse hjelper leger til å vurdere nivået på pasienters eksisterende immunstatus, optimalisere behandlingen og forbedre overlevelsesraten for pasienter med organtransplantasjon.

Vitenskapelig gjennombrudd for bi-helse

Honningbien er verdens viktigste og mest truede pollinator. Nedgangen i bestanden er grunn til stor global bekymring. Eurofins Agroscience Services har tatt i bruk en innovativ ny metode for å undersøke påvirkningene som plantevernmidler har på bienes evne til å navigere/ finne veien hjem til kuben. Ved å bruke bittesmå transpondere som identifiserer radiofrekvens (RFID), som festes til brystkassen til hver enkelt bie, kan våre forskere skanne bienes atferd ved inngangen til bikuben. Slik produseres informasjon som er kritisk for å kunne forstå virkningen på bienes helse ved ulike doser insektmiddel.

Testing for flere antibiotikaresistente gener

Verdens Helseorganisasjon har advart om at verden kan være i ferd med å gå inn i en «post-antibiotisk periode», hvor noen av verdens viktigste medisiner blir ubrukelige og vanlige infeksjoner igjen kan bli dødelige. I 2016 lanserte Eurofins Diatherix antibiotikaresistenspanelet (ABRxTM Antibiotic Resistance Panel), som kan teste 17 klinisk utfordrende gener som indikerer resistens mot noen av de mest foreskrevne antibiotika. Med et raskt svar, innen bare en dag, kan leger få tilgang til pasientspesifikk informasjon og sikre hvert klinisk tilfelle med resepter på effektiv antibiotika.